Se Zásilkovnou je doprava zdarma.

Řešení spotřebitelských sporů (ADR)

INTERNATIONAL MONEY CONSULTING (IMC) s.r.o. se sídlem Čechova 239/9, 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 06803318 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 289213 provozovatel internetového obchodu WINKIKI.CZ (www.winkiki.cz) telefon: +420 606 654 644 kontaktní emailová adresa: info@winkiki.cz
 
Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Vás jako prodávající informuji o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro mnou nabízené, prodávané, poskytované nebo zprostředkované výrobky věcně příslušný.
  1. Kupující jako spotřebitel má podle zákona na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.
  2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (webová adresa je http://www.coi.cz). Kontaktní údaje jsou : Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 telefon recepce: +420 296 366 360 Email: podatelna@coi.cz Web: http://www.coi.cz IS DS: x7cab34
  3. Kupující – spotřebitel má možnost v případě sporů z uzavřené kupní smlouvy využít evropskou platformu pro řešení sporů on-line (dále jen „platforma pro řešení sporů“). Platformu pro řešení sporů zřídila Evropská komise za účelem nezávislého, nestranného, transparentního, efektivního, rychlého a spravedlivého řešení sporů on-line mezi spotřebiteli a podnikateli.Platforma pro řešení sporů je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (řešení spotřebitelských sporů on-line podle nařízení (EU) č. 524/2013).
V Praze dne 14.3.2022 INTERNATIONAL MONEY CONSULTING (IMC) s.r.o. Petr Vyoral